• nl
 • en
afbeelding NCDD

Project Routekaart voor certificering e-depots

Archieven, musea en bibliotheken beheren in toenemende mate digitale producten van onze samenleving in hun e-depots. Alle betrokken stakeholders moeten ervan uit kunnen gaan dat zij de beheerders van digitale collecties (ook op het gebied van erfgoed) met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Digitale erfgoedcollecties moeten duurzaam zijn veiliggesteld en toegankelijk worden houden. Om dat vertrouwen meetbaar en meer inzichtelijk te maken zijn er een aantal certificeringsinstrumenten van e-depots ontwikkeld.

Met dit project stimuleren, bevorderen en ondersteunen de NCDD-partners de certificering van Nederlandse digitale bewaarinstellingen met een langetermijnmissie. Om dat te doen, bieden ze gerichte advisering aan en ontwikkelen zij instrumenten, zoals een roadmap (routekaart) voor certificering. Daarnaast richt het project zich op de professionalisering van collectiebeherende instellingen. Instellingen kunnen bijvoorbeeld aan de slag met een zelfevaluatie met behulp van het scoremodel Digitale duurzaamheid ontwikkeld door DEN en PACKED.

Alle informatie, instrumenten en documentatie over certificering vindt u op de kennispagina Certificering.

Deelprojecten

Binnen het project ‘Routekaart voor certificering e-depots lopen een aantal deelprojecten:

 • Het actualiseren en uitbreiden van het hiervoor genoemde Scoremodel Digitale Duurzaamheid, in samenwerking met DEN en PACKED.
 • Het toegankelijk maken van de criteria van het Duitse nestor-keurmerk door het verzorgen van een Nederlandse versie ervan, aangepast aan de Nederlandse taal en context. Het nestor-keurmerk is een instrument voor de certificering van duurzaam toegankelijke digitale archieven, gebaseerd op de DIN 31644-norm. Dit deelproject is een initiatief van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
  Projectresultaat: Nederlandse versie nestor-criteria voor zelfevaluatie digitale archieven (PDF)
 • Het uitbrengen van een Nederlandse vertaling van de richtlijnen van Data Seal of Approval / ICSU World Data Systems voor betrouwbare, digitaal duurzaam toegankelijke archieven. Deze vertaling faciliteert instellingen bij het starten van een certificeringstraject.
  Projectresultaat: Basiseisen voor betrouwbare archieven (PDF).

 

Projectleden

 • Kees Waterman, DANS (projectleider)
 • Barbara Sierman, Jacob Takema (Koninklijke Bibliotheek)
 • Margriet van Gorsel, Nationaal Archief
 • Annemieke de Jong, Beeld en Geluid
 • Madeleine de Smaele, 3TU.Datacentrum
 • Robert Gillesse, IISG (voorheen DEN)
 • Ronald van der Steen, Erfgoedinspectie

Meer informatie

Lees verder over dit project in het projectplan Routekaart voor certificering (PDF). Bij vragen kunt u contact opnemen met interim projectleider Marcel Ras via marcel.ras@ncdd.nl.
Top