• nl
 • en
afbeelding NCDD

Project Kosten van duurzame toegang

Dat digitale collecties duurzaam toegankelijk zijn, is absoluut gewenst. Maar wat het precies kost om dit te bewerkstelligen, is niet duidelijk. Dat gebrek aan inzicht in kosten, baten en de business case maakt het moeilijk om duurzame toegang te realiseren binnen een organisatie. Met dit project willen de NCDD-partners meer licht schijnen hierop. Zij werken daarom aan een overzicht van kengetallen, die zij verzamelen met behulp van de Cost Exchange Tool (CCex) van het 4C-project.

Oproep: lever uw financiële gegevens aan en maak vergelijking mogelijk

De doelstelling is dat minimaal 40 instellingen uit verschillende domeinen hun kosten in de CCex-tool invoeren, zodat een benchmark ontstaat met behulp waarvan instellingen hun kosten, kostenposten en kosten in verschillende fases kunnen vergelijken. Dit kunnen we alleen realiseren als een groot aantal instellingen bereid is om informatie aan te leveren. Wilt u dit mede mogelijk maken? Neem dan contact op met programmamanager Marcel Ras.

Projectdeelnemers

De volgende instellingen werken reeds actief mee aan het project:

 • Koninklijke Bibliotheek
 • Nationaal Archief
 • DANS
 • Beeld en Geluid
 • Het Nieuwe Instituut
 • EYE Filmmuseum
 • IISG
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • LIMA
 • DEN
 • Stichting Volkenkundige Collectie Nederland
 • Stadsarchief Rotterdam
 • Meertens Instituut
 • Noord-Hollands Archief
 • Utrechts Archief
 • RHC Overijssel
 • Rijksdienst voor de Kunsthistorische Documentatie
 • SURFsara
 • 4TU.Centre for Research Data

Duurzame toegang in de begroting

Ook levert het project aanbevelingen en richtlijnen op voor de instellingen met een knooppuntfunctie in het Netwerk Digitaal Erfgoed, die hen helpt bij het opnemen van kosten voor digitale duurzaamheid in hun begroting en bij het afstemmen van hun begrotingen op elkaar. Het project bouwt voort op de resultaten van het NCDD-onderzoek naar een landelijke voorziening voor duurzame toegang (zie Publicaties) en op de resultaten uit het Europese project 4C, waaronder de roadmap voor kosteneffectieve duurzame toegang en de CCex-tool.

Meer informatie

Dit project wordt uitgevoerd door Adviesbureau BMC in opdracht van de NCDD. Heeft u nog vragen of wilt u deelnemen aan het project? Neem dan contact op met Marcel Ras, programmamanager NCDD en coördinator werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar.

Een goed overzicht van internationale activiteiten op het gebied van het in kaart brengen van de kosten van digitale duurzaamheid vindt u op de wiki Costing Digital Preservation van OPF.
Top