• nl
  • en
afbeelding NCDD

Project Gedistribueerde voorzieningen

Het project Gedistribueerde voorzieningen bouwt voort op de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar een landelijke voorziening voor duurzame toegang tot digitale data (PDF) dat in 2015 door de NCDD werd uitgevoerd. De projectleden werken in twee deelprojecten aan de volgende doelen:

  • Ervoor zorgen dat bestaande voorzieningen (diensten, tools, standaarden etc) voor duurzame opslag breder worden gebruikt (door meerdere instellingen uit dezelfde sector, of door instellingen uit andere sectoren). Als bestaande voorzieningen niet afdoende zijn, ondersteunt het project het opzetten van nieuwe voorzieningen.
  • Ervoor zorgen dat individuele instellingen meer zicht krijgen op wat ze nodig hebben om duurzame opslag te verzekeren, en ze ondersteunen bij het zoveel mogelijk gezamenlijk opzetten of afnemen van die voorzieningen. Hiertoe werkt het projectteam verder aan een overzicht van welke voorzieningen er nodig zijn, welke daarvan er gedeeld kunnen worden en waar in Nederland die zich bevinden.

Projectleden

  • Joost van der Nat, NCDD (projectleider)
  • Frans Neggers, Het Nieuwe Instituut (leider case study Digitale leeromgeving)
  • Tjarda de Haan, Amsterdam Museum (leider case study De Digitale Stad)

Meer informatie

Lees verder over dit project in het projectplan Gedistribueerde voorzieningen (PDF). Heeft u vragen, of wilt u deelnemen aan het project? Neem dan contact op met projectleider Joost van der Nat via jvdnat@snpbv.nl.
Top