• nl
  • en
afbeelding NCDD

Project Coördinatie webarchivering

Dit project wil de eerste stappen zetten richting een meer integrale aanpak van webarchivering in Nederland. Zo kunnen collecties van websites in samenspraak bij een van de verschillende e-depots worden veiliggesteld. Hiervoor is samenwerking nodig op zowel organisatorisch als operationeel gebied. Met dit project willen de NCDD-partners bijdragen een een betere zichtbaarheid van collecties webarchieven en een betere bruikbaarheid ervan voor de eindgebruiker.

Survey

Archiveert uw organisatie delen van het web? Neem dan deel aan de survey over webarchivering. Hiermee brengen we in kaart wie in Nederland wat archiveert, om hiermee meer overzicht en mogelijkheden tot samenwerking te verkrijgen.

Projectleden

  • Arnoud Goos, Beeld en Geluid (projectleider)
  • Deelnemers zijn onder andere de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, Beeld en Geluid en Digitaal Erfgoed Nederland.

Meer informatie
Top