• nl
  • en
afbeelding NCDD

Project Beslisboom digitale collectievorming

Digitale collectievorming gaat op dit moment nog vaak uit van eenduidige, vaak domeingebonden categorieën. Deze leunen nog op typeringen uit de analoge wereld, de fysieke objecten. Maar digitale objecten zijn steeds meer multimediaal en interactief en daardoor vaak niet meer eenduidig te typeren. Hierdoor ontstaat er enerzijds overlap in collectievorming, maar anderzijds vallen er ook gaten in de digitale archivering bij nieuwe typen digitale objecten.

Daarnaast komen bij digitale collectievorming ook vragen naar boven over beheer en de aard van het materiaal. Wat is er nodig voor goed beheer en wat daarvan moet geregeld worden in de acquisitie-fase? Is dat haalbaar voor de collectievormende instelling?

Onder de (met name de kleine en middelgrote) collectievormende instellingen is grote behoefte aan een methode of beslismodel om over deze zaken goede en beredeneerde afwegingen te kunnen maken, voordat het born digital materiaal daadwerkelijk is opgenomen in de collectie. Om deze reden ontwikkelt dit project een beslisboom voor digitale collectievorming.

Achtergrond

Het project bouwt voort op de resultaten van het NCDD-project Collectie Digitaal: Born Digital dat tussen 2014 en 2015 werd uitgevoerd.

Projectleden

  • Chido Houbraken, NCDD (projectleider)

Meer informatie

Lees verder over dit project in het projectplan Beslisboom digitale collectievorming (PDF). Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Chido Houbraken via chido@chido.nl.
Top