• nl
  • en
afbeelding NCDD

Case studies Collectievorming

Om tot een betere afstemming te komen en meer inzicht te krijgen in digitale collectievorming, voeren de NCDD-partners een aantal case studies uitgevoerd. Daarbij staat de vorming van digitale collecties centraal, met als hoofdvraag ‘Wie bewaart wat?’. De case studies maken gebruik van en bouwen voort op de workflow die in het NCDD-project Digitale objecten in digitale context is ontwikkeld. Ze moeten ons helpen om enerzijds taken beter te kunnen verdelen en dubbel werk te vermijden, en anderzijds te voorkomen dat er bepaalde digitale objecten door niemand worden bewaard en dus verloren gaan. Daarbij wordt gekeken naar de periode (met name materiaal uit het begin van het digitale tijdperk is kwetsbaar), domein en materiaaltype. De geselecteerde case studies zijn gevarieerd op het gebied van de complexiteit van collecties, domein en orde van grootte. Zo krijgen we een zo breed mogelijk beeld.

Projectplannen case studies

Over de volgende case studies zijn projectplannen beschikbaar:

Resultaten case studies

Meer informatie

Er zijn nog een aantal case studies in voorbereiding. Meer informatie verschijnt binnenkort op deze pagina. Heeft u vragen? Neem dan contact op met werkpakketcoördinator Marcel Ras via marcel.ras@ncdd.nl.
Top