• nl
  • en
afbeelding NCDD

NCDD in het Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed bestaat uit een aantal grote organisaties met een knooppuntfunctie op het gebied van digitaal erfgoed, waaronder de NCDD-partners. Samen willen zij de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed uit alle domeinen verbeteren. Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft hiervoor een strategie opgesteld. Die valt uiteen in drie samenhangende onderdelen: Digitaal Erfgoed Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar. Voor elk onderdeel is een werkpakket opgesteld waarin wordt beschreven welke projecten nodig zijn om de doelstellingen te behalen. De NCDD-partners nemen het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar voor hun rekening. De doelen van dit onderdeel sluiten aan op de missie van de NCDD: digitale informatie voor de lange termijn toegankelijk houden met behulp van een landelijk netwerk van voorzieningen.

Werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar

Het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar bouwt voort op de resultaten van de NCDD-projecten die in de zomer van 2015 zijn afgerond en de resultaten van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur. Zoals te zien is in het schema hieronder, bestaat het werkpakket uit negen projecten rondom de thema’s A. Schaalbare en bruikbare voorzieningen, B. Transparante kostenstructuur en C. Rollen en verantwoordelijkheden bij collectievorming. Een aantal projecten maakt daarbij gebruik van case studies. Bekijk voor meer informatie het volledige werkplan voor Digitaal Erfgoed Houdbaar (pdf).

De projecten

Elk project draagt bij aan het doel van het werkpakket en daarmee aan de missie van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. De projecten lopen van medio 2015 tot eind 2016.

A. Schaalbare en bruikbare voorzieningen

B. Transparante kostenstructuur

C. Rollen en verantwoordelijkheden bij collectievorming

 
Top