• nl
  • en
afbeelding NCDD

Project Permanente digitale toegang door automatische kwaliteitscontrole

Permanente toegang tot digitale informatie is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale objecten. Deze moet voorafgaand aan archivering gecontroleerd worden. Vanwege de enorme omvang van de huidige datasets is een vorm van geautomatiseerde kwaliteitscontrole noodzakelijk. Dit is lastig omdat het om veel en divers materiaal gaat (publicaties, archiefstukken, websites, onderzoeksdata of audio-visueel materiaal), omdat technologische ontwikkelingen heel snel gaan, en omdat het controleproces ingewikkeld is. Dit project is daarom gericht op de ontwikkeling van een vorm van automatische kwaliteitscontrole die (in ieder geval voor een deel) generiek van aard is, en dus te gebruiken is voor verschillende materialen en formaten. Na aanleiding van twee expert meetings (september/oktober 2013) is het probleem in twee deelvragen opgeknipt: 1. Wat zijn de minimale kwaliteitseisen per stap van het verwerkingsproces? en 2. Hoe kunnen deze kwaliteitseisen vertaald worden naar een cyclisch, geautomatiseerd proces van kwaliteitscontrole op basis van een procurementtraject? Dit project richt zich op de eerste deelvraag.

Looptijd project: medio 2014 – medio 2015

Projectleden

  • Vera Hubers, Koninklijke Bibliotheek (projectleider)
  • Barbara Sierman, Koninklijke Bibliotheek
  • Mette van Essen, Nationaal Archief
  • Paula Witkamp, DANS
  • Erwin Verbruggen, Beeld en Geluid
  • Daniel Steinmeijer, Beeld en Geluid
  • Walter Swagemakers, CCDD/EYE

Eindrapport

Bekijk de bevindingen van dit project in het eindrapport Permanente digitale toegang door automatische kwaliteitscontrole (PDF). Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Marcel Ras, programmamanager NCDD via marcel.ras@ncdd.nl.
Top