• nl
  • en
afbeelding NCDD

Project Digitale objecten in digitale context (Verrijkte publicaties)

Publicaties worden in toenemende mate verrijkt met grafieken, filmpjes en andere digitale objecten. Daarbij wordt er steeds meer contextuele informatie aan een publicatie toegevoegd. Het betreft hier vaak onderzoeksdata, reviews en (alt)metrics. Het beheer van deze verrijkte publicaties vormt voor archiverende instellingen nog een grote uitdaging. Dit project, dat startte als Verrijkte publicaties en hernoemd werd tot Digitale objecten in digitale context, richt zich op een nadere verkenning van de noodzakelijke samenwerking tussen bewarende instellingen rondom het duurzaam toegankelijk houden van verrijkte publicaties en het in kaart brengen van de problemen die zich daarbij voordoen.

Looptijd project: medio 2014 – medio 2015

Projectleden

  • Barbara Sierman, Koninklijke Bibliotheek (projectleider)
  • Paula Witkamp, DANS
  • Mette van Essen, Nationaal Archief
  • Bas Agterberg, Beeld en Geluid
  • Maurice Vanderfeesten, 3TU.Datacentrum

Eindrapport

Bekijk de bevindingen van dit project in het eindrapport Digitale objecten in digitale context (PDF). Heeft u verder nog vragen over dit project? Neem dan contact op met Barbara Sierman via barbara.sierman@kb.nl.
Top