• nl
  • en
afbeelding NCDD

Project Collectie digitaal: born digital

Het project ‘Collectie digitaal: born digital’ richt zich op de vraag hoe collectiebeherende instituten binnen de domeinen media, wetenschap, archieven en erfgoed bepalen hoe zij hun digitale collectie vormen. De focus ligt daarbij op collectievorming van ‘born digital’ materiaal: materiaal dat van oorsprong digitaal is en geen papieren variant kent. Het project valt uiteen in twee fasen: enerzijds wordt onderzoek gedaan naar de bestaande praktijk, best practices en geleerde lessen. Deze inventarisatie geeft inzicht in de vraagstukken die er binnen de verschillende instellingen leven op het gebied van digitale collectievorming en de oplossingen die daar al voor gezocht zijn. Op basis van de bevindingen uit dat onderzoek werkt het project anderzijds scenario’s uit die de collectiebeherende instellingen in de toekomst ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes voor het verwerven van digitale collecties.

Looptijd project: medio 2014 – medio 2015

Projectleden

  • Charles Jeurgens, Nationaal Archief (projectleider)
  • Chido Houbraken, Nationaal Archief (projectuitvoerder)
  • Maaike Napolitano, Koninklijke Bibliotheek
  • Valentijn Gilissen, DANS
  • Hans van der Windt, Beeld en Geluid
  • Karina de Jong, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Douwe Zeldenrust, Meertens Instituut
  • Tim Veken, NIOD

Eindrapport

Bekijk de bevindingen van dit project in het eindrapport Collectie Digitaal: born digital (pdf). Heeft u verder nog vragen over dit project? Neem dan contact op met Chido Houbraken via chido.houbraken@nationaalarchief.nl.
Top