• nl
  • en
afbeelding NCDD

NCDD-projecten en eindrapporten 2014-2015

In mei 2014 startten de NCDD-partners met vier samenwerkingsprojecten. In combinatie met het project ‘Onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale informatie’ vormden zij de concrete uitwerking van de strategische agenda en het NCDD-programma 2013-2018 (PDF).

Lees meer over de projecten en hun eindrapporten:

  1. Certificering van digitale repositories in Nederland (thema Infrastructuur)
  2. Permanente digitale toegang door automatische kwaliteitscontrole (thema Collectiebeleid)
  3. Digitale objecten in digitale context (thema Infrastructuur)
  4. Collectie digitaal: born digital (thema Collectiebeleid)

Onderzoek landelijke infrastructuur

De NCDD heeft in opdracht en met financiering van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale informatie. De resultaten van dit onderzoek vormen samen met de hierboven genoemde projecten de puzzelstukken van de landelijke infrastructuur. Het onderzoeksproject liep van april 2014 tot maart 2015 en werd uitgevoerd door onderzoeker Joost van der Nat. Bekijk het onderzoeksrapport op de pagina ‘Publicaties‘.
Top