• nl
  • en
afbeelding NCDD

Samenwerkingsprojecten

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is mede opgericht om medewerkers van de partnerinstellingen en andere betrokken organisaties bijeen te brengen om te werken aan gezamenlijke projecten, gericht op concrete resultaten. Die resultaten vormen de bouwstenen voor het hoofddoel van de NCDD: het opzetten van een gezamenlijk netwerk van voorzieningen voor duurzame toegang tot digitale informatie in Nederland.

Centrale thema’s

Alle projecten zijn gebaseerd op de centrale thema’s van de NCDD:

  • schaalbare en bruikbare voorzieningen
  • transparante kostenstructuur
  • rollen en verantwoordelijkheden bij collectievorming

De eerste serie NCDD-projecten ging in 2014 van start. De vier projecten werden medio 2015 afgerond en opgevolgd door acht projecten die door de NCDD-partners en andere betrokken instellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed worden uitgevoerd.

 
Top