• nl
  • en
NCDD-afbeelding

Nationaal Archief

Als ‘nationaal geheugen’ beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto’s en historische kaarten.

De geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn. Sindsdien heeft het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn verantwoordelijkheid gerekend. In de infocratie van de 21e eeuw kan de opdracht van een archiefdienst niet meer beperkt worden tot bewaarder, behoeder en presentator van oude en nieuwe archieven. Er is meer te doen dan passief beschikbaar stellen en actief presenteren. De nieuwe generatie archiefgebruikers eist een actieve rol voor zichzelf op in de waardering en beoordeling van de informatie. Zo wordt het sociale web betreden en wordt de collectie op een uitdagende en inspirerende manier deel van het publieke domein. Het instrumentarium dat daarvoor ontwikkeld moet worden, is ook van belang voor de verdere groei van de kennistaak van informatie- en archiefprofessionals.

Lees meer op de website van het Nationaal Archief.
Top