• nl
  • en
NCDD-afbeelding

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD)

De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (onderdeel van de NCDD) is een kennisnetwerk waarin cultureelerfgoedinstellingen met elkaar aan de slag gaan om digitale informatie duurzaam toegankelijk te houden.

In de sector cultuur worden steeds meer digitale objecten geproduceerd en gearchiveerd. Denk aan digitale kunst, gedigitaliseerde schilderijen en prenten, culturele websites en omvangrijke databases met digitale informatie over erfgoedcollecties. Het is voor erfgoedinstellingen daarom noodzakelijk kennis en expertise op te bouwen over duurzame toegankelijkheid van de digitale collectie en collectie-informatie, bij voorkeur binnen de eigen instelling. Er is veel specialistische kennis bij instellingen zelf, maar deze wordt niet duurzaam geborgd en ook niet structureel gedeeld. De kennis is verdeeld over een groot aantal erfgoedinstellingen en netwerken. De CCDD bundelt de kennis in één kennisnetwerk.

CCDD-partners

Elf instellingen vormen de kerngroep, die het bestuur van de CCDD ondersteunt.

Sandra den Hamer (directeur van EYE Filmmuseum) treedt op als voorzitter. Zij vertegenwoordigt tevens de CCDD in de NCDD. Het secretariaat van de CCDD is belegd bij DEN. Voor meer informatie over de CCDD kunt u per mail contact opnemen met Robert Gillesse.

Meer informatie
Top