• nl
  • en
NCDD-afbeelding

Partners van de NCDD

De stichting Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is in 2008 opgericht door vier partijen: Data Archiving and Networked Services, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Later sloot de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid zich hierbij aan. Elke partner vertegenwoordigt een deel van het publieke domein waarin het duurzame behoud van digitale collecties een rol speelt. Daarnaast fungeren de partners elk als knooppunt: enerzijds zijn ze aanspreekpunt voor de (kleinere) organisaties in het eigen domein, anderzijds staan ze in contact met de knooppuntorganisaties van de andere domeinen.

Partners en expertise
Top