• nl
  • en
NCDD-afbeelding

Over de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is in 2008 opgericht door een groep organisaties uit de publieke sector die de zorg voor verzamelingen van digitale data tot hun kerntaak rekenen. Het doel van de Coalitie is gezamenlijk en domeinoverstijgend een organisatorische en technische infrastructuur tot stand te brengen die waarborgt dat digitale bestanden ook op de lange termijn bruikbaar blijven. Dat is op dit moment namelijk nog allesbehalve vanzelfsprekend.

Samen bouwen aan de toekomst van ons digitaal geheugen

Zonder ingrijpen lopen digitale bestanden het gevaar snel onleesbaar te worden, omdat zowel software als hardware snel verouderen (zie ook de pagina Over duurzame toegang). Dit is een bedreiging voor het behoud van ons nationale digitale geheugen: onze boeken, archiefstukken, kunst en cultuur, wetenschappelijke data, foto’s, radio- en tv-programma’s et cetera zijn op de lange termijn niet meer te gebruiken als we nu geen actie ondernemen. Omdat de investeringen die gemoeid zijn met digitale duurzaamheid te groot zijn voor individuele organisaties, is samenwerking nodig, niet alleen binnen domeinen maar juist ook tussen verschillende domeinen. Die domeinoverstijgende samenwerking tussen bijvoorbeeld archieven, overheid, media, wetenschap en culturele instellingen is het doel van de NCDD.

Kennis uitwisselen en projecten uitvoeren

De NCDD heeft twee rollen: Op de eerste plaats is de NCDD een platform voor domeinoverstijgende kennisuitwisseling en bewustwording rondom digitale duurzame toegang. Daarnaast voert de NCDD samenwerkingsprojecten uit op het gebied van duurzame toegankelijkheid. Deze projecten vormen de bouwstenen voor een gezamenlijke infrastructuur voor duurzame toegang in Nederland en worden gezamenlijk uitgevoerd door experts van NCDD-coalitiepartners. In de periode 2015-2016 gebeurt dit als onderdeel van het werkprogramma van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Lees meer over het beleid en strategie van de NCDD en over de organisatie.
Top