• nl
  • en
NCDD afbeelding

Expertgroepen

In expertgroepen faciliteert de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid de ontmoeting tussen experts op verschillende thema’s, om zo tot landelijke en domeinoverstijgende kennisdeling te komen.

Momenteel is de expertgroep Webarchivering actief.
Top