• nl
  • en
NCDD afbeelding

Cursus en training

De NCDD draagt bij aan trainingen en cursussen op het gebied van digitale duurzaamheid. Dit doen we vooral om te benadrukken hoe belangrijk domeinoverstijgende samenwerking en kennisdeling is, en om cursisten te informeren over alle landelijke initiatieven en projecten die er al zijn en waar bij aangesloten kan worden. De NCDD vervult structureel een rol in de cursus Essentials 4 Data Support van Research Data Netherlands en organiseert regelmatig cursussen in samenwerking met PTAB (Primary Trustworthy Digital Repository Authorisation Body). Ook heeft de NCDD contact met organisatoren van opleidingen op het gebied van digitale duurzaamheid, zoals GO Opleidingen.

Het actuele aanbod van cursussen en trainingen vindt u in de NCDD-agenda.
Top