• nl
NCDD afbeelding

Wegwijzer Certificering

Het belang van certificering

Archieven, musea en bibliotheken beheren steeds meer digitale producten van onze samenleving en vervullen daarmee de rol van digitaal archief. Subsidiegevers en financiers, dataproducenten en depotgevers, consumenten en gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze beheerders de digitale collecties die zij onder hun hoede hebben voor de lange termijn veiligstellen en toegankelijk houden. Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden.

Niveaus van certificering

De NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed volgen het Europese raamwerk van certificering, dat bestaat uit drie verschillende certificeringsniveaus in oplopende graad van complexiteit, benodigde documentatie en evaluatie: het Data Seal of Approval (DSA), het nestor-keurmerk (toetsing op DIN-standaard 31644) en ISO-certificering (standaard 16363).

Certificeren en professionaliseren

Certificering is geen kwestie van ‘alles of niets’. Daadwerkelijke en formele certificering en het behalen van keurmerken is van belang voor beheerders van e-depotvoorzieningen. Daarnaast kunnen de verschillende certificeringsinstrumenten ook gebruikt worden als checklists en handreikingen die helpen bij het evalueren van de eigen organisatie en de eigen processen. Het primaire doel is dan professionalisering, later mogelijk gevolgd door certificering. Voor het doorlichten van de eigen organisatie is het Scoremodel Digitale Duurzaamheid ook aan te bevelen.

Activiteiten in Nederland

In het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt door middel van het project Routekaart voor certificering e-depots het gebruik van de beschikbare certificeringsinstrumenten gestimuleerd. Ook het delen van kennis en ervaringen met certificering binnen verschillende domeinen is een speerpunt. De NCDD is hierbij betrokken.

Instrumenten en kennisproducten

Data Seal of Approval

Nestor-Seal

ISO 16363

Voorbereiding en hulpmiddelen bij certificering

Binnenkort verwacht:

  • Best practices van certificering
  • Vervolgworkshops over certificeringTop