• nl
  • en
NCDD afbeelding

Kennis en advies

Een van de belangrijkste doelen van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is het stimuleren en faciliteren van het domeinoverstijgend delen en ontwikkelen van kennis: nationaal, maar ook in verbinding met de wereld om ons heen. De uitdagingen waar we mee te maken krijgen bij het duurzaam beheren van digitale collecties zijn immers grotendeels hetzelfde, ongeacht in welke sector of land een organisatie actief is.

Nationaal platform voor kennisdeling

Daarom fungeert de NCDD als nationaal platform om professionals vanuit verschillende organisaties (groot en klein) uit verschillende domeinen bijeen te brengen, zodat we aan gezamenlijke domeinoverstijgende oplossingen kunnen werken en bestaande kennis en ervaringen kunnen delen. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale duurzaamheid, zoals het Netwerk Digitaal Erfgoed en DEN. Daarnaast onderhoudt de NCDD contacten met onder andere de Britse Digital Preservation Coalition en het Duitse Nestor, om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen in het buitenland en ook de Nederlandse activiteiten over de grens te delen.

Activiteiten voor kennisdeling

  • De NCDD organiseert regelmatig studiemiddagen en workshops, als ontmoetingsplek voor professionals en als doorgeefluik voor kennis.
  • Ook biedt de NCDD webinars aan, deels in samenwerking met de Digital Preservation Coalition. Hiervoor benaderen we gastsprekers met uiteenlopende expertises.
  • Via het overzicht van nieuws en evenementen op de website en social media en de nieuwsbrief Digitale duurzaamheid delen we actuele ontwikkelingen.
  • Daarnaast werken we mee aan het opzetten van een kennisinfrastructuur waarin kennis over digitale duurzaamheid beter en breder gedeeld wordt.
  • De NCDD-partners zijn tevens betrokken bij het opzetten van een Expertisenetwerk voor preservation, waar u terecht kunt voor informatie en advies.
  • Door presentaties en workshops te geven op (inter)nationale conferenties en bijeenkomsten maken we de activiteiten van de NCDD bij een breder publiek bekend.
  • Tot slot dragen vertegenwoordigers van de NCDD bij aan (inter)nationale trainingen en opleidingen op het gebied van digitale duurzaamheid.

Bekijk het overzicht van nieuws en evenementen op de website voor het actuele aanbod. U bent van harte welkom bij een van onze activiteiten.

Expertise van de NCDD-partners

Elk van de NCDD-partnerorganisaties heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van digitale duurzaamheid en ontwikkelt activiteiten op het gebied van kennisdeling, waar mogelijk in samenwerking met de NCDD. Lees verder op de pagina’s over de NCDD-partners.
Top